Mechanical vibrations and applications
1. Guntis Strautmanis, Mareks Mezitis, Valentina Strautmane, Alexander Gorbenko
p. 1-6
PDF
2. Yuan Chen, Ru Peng Zhu, Zai Chun Feng, Guang Hu Jin, Wei Zhang
p. 7-12
PDF
3. B. Yousefi, M. R. Esfahani, M. R. Tavakkolizadeh
p. 13-18
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
4. Tong Zhang, Xue Liu, Ruochen Qin, Chen Lu, Jian Ma
p. 19-24
PDF
5. Yukun Chen, Qi Gao, Xiaobo Su, Chenchen Yu
p. 25-30
PDF
Seismic engineering and applications
6. Hassan Rezazadeh, Fereidoun Amini
p. 31-36
PDF
7. Di Liu, Huai Chen
p. 37-41
PDF
8. Bahareh Mohammadi-Haji, Alireza Ardakani
p. 42-47
PDF
9. Huajun Ma, Xiyin Zhang
p. 48-52
PDF
10. Davood Sedaghat Shaygan, Rasoul Nodeh Farahoni, Alireza Lork, Gholamreza Abdollahzadeh
p. 53-56
PDF
11. Babak Sinaeefar, Mahmoud Bayat, Mahboubeh Pirizadeh
p. 57-61
PDF
Modal analysis and applications
12. Zhang Wei, An Lu Ling, Xu Yi Geng, Wu Xiu Ping, Gao Guo Qiang
p. 62-66
PDF
Vibration in transportation engineering
13. Azadeh Ghahremani, Hamid Khaloozadeh, Peyman Ghahremani
p. 67-72
PDF
Flow induced structural vibrations
14. Hengtao Shu, Hongwei Yuan
p. 73-78
PDF
Oscillations in electrical engineering
15. Lei Zuo
p. 79-84
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
16. Gaoquan Gu, Jing Zhang
p. 85-89
PDF
17. Amir Esmael Forouhid
p. 90-94
PDF
18. Marek Płaczek, Andrzej Wróbel, Mateusz Czechowski, Andrzej Baier
p. 95-100
PDF
19. Yanchao Li, Zhihong Liu, Guangqing Lu, Chuijie Yi, Zunmin Liu
p. 101-106
PDF
Measurements in engineering
20. Mehmet Sefa Orak, Turgut Ozturk
p. 107-111
PDF
Mathematical models in engineering
21. Jin Xing Liu, Shi Hong Xu, Jin Song Gao, Yi Qin Yuan
p. 112-117
PDF
22. Zhicheng He, Xiaokun Leng, Fusheng Zha
p. 118-123
PDF
23. A. M. Gouskov, M. A. Guskov, Ding Dyk Tung, G. Panovko
p. 124-129
PDF
24. Yi Zhang, Yuanhong Hua
p. 130-136
PDF
25. Yu Song Sun, Sui Hua Zhou, Xiao Bing Zhang, Ya Li Xiang
p. 137-141
PDF
26. Jun Ye Li, Wen Qing Meng, Bin Yu Wang, Hua Xiong, Xin Ming Zhang, Ji Kun Hou
p. 142-146
PDF