Mechanical vibrations and applications
2960. Chaogan Gao, Chuwei Zhou
p. 2784-2795
PDF
2961. Qingliang Zeng, Kao Jiang, Kuidong Gao, Lirong Wan
p. 2796-2809
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
2962. Ping Xia, Hua Xu, Mohan Lei, Zaichao Ma
p. 2810-2824
PDF
2963. Hongchao Wang, Fang Hao
p. 2825-2838
PDF
2964. Weiwei Qian, Shunming Li, Jinrui Wang, Zenghui An, Xingxing Jiang
p. 2839-2854
PDF
2965. Amit Umbrajkaar, Arunagiri Krishnamoorthy
p. 2855-2865
PDF
2966. Qinge Dai, Yongqi Chen, Yang Chen
p. 2866-2877
PDF
2967. D. Belmiloud, T. Benkedjouh, M. Lachi, A. Laggoun, J. P. Dron
p. 2878-2891
PDF
2968. Danchen Zhu, Yongxiang Zhang, Qunwei Zhu
p. 2892-2907
PDF
Vibration generation and control
2969. Fangwu Ma, Jiawei Wang, Yang Wang, Longfan Yang
p. 2908-2924
PDF
2970. Noureddine Chikh, Salah Aguib, Toufik Djedid, Abdelkader Nour, Imad Tawfiq
p. 2925-2938
PDF
2971. Fulin Wang, Uichi Nishizawa, Hideki Tanaka, Shigeki Toyama
p. 2939-2950
PDF
Modal analysis and applications
2972. Leixin Li, Luyun Chen, Hong Yi
p. 2951-2965
PDF
2973. Zheng Li, Qiushuo Chen, Peng Guo, Qunjing Wang
p. 2966-2977
PDF
Vibration in transportation engineering
2974. Andrzej Buchacz, Andrzej Baier, Marek Płaczek, Krzysztof Herbuś, Piotr Ociepka, Michał Majzner
p. 2978-2997
PDF
2975. Rafał Burdzik, Łukasz Konieczny, Piotr Deuszkiewicz, Iveta Vaskova
p. 2998-3008
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
2976. Peicheng Shi, Peilei Shi, Gaofa Nie, Ye Tang, Daoyuan Pan
p. 3009-3025
PDF
2977. Nanshan Wang, Heng Liu, Yi Liu, Zhidong Xu
p. 3026-3039
PDF
Oscillations in electrical engineering
2978. G. Arthy, C. N. Marimuthu
p. 3040-3053
PDF