Mechanical vibrations and applications
1. Guo Jie Li, Mu Chai, Xuedong Pang
p. 1-4
PDF
2. Junjie Zhang
p. 5-10
PDF
3. Hanping Qiu, Shichao Fan, Xinming Li, Zhiyong Yue, Jungang Zhang, Yaoqi Feng, Xiaohua Liang, Yuhui Dong
p. 11-16
PDF
4. Qingzhao Zhou, David He, Zhongcheng Wu, Yaping Zhao
p. 17-23
PDF
5. Guang Qing Lu, Kun Peng Xu, Wen Bin Peng, Minvydas Ragulskis, Bo Wang
p. 24-29
PDF
6. Fujiang Cui, Xijun Liu, Suxia Zhang, Bing Huo, Anqi Zhou, Ruizhi Shi
p. 30-35
PDF
7. Vitaly Krupenin
p. 36-40
PDF
8. Kaihua Lu, Lidong He, Wei Yan
p. 41-46
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
9. Mingyue Yu, Pan Xiang, Runze Zhang, Jinglin Wang, Zhang Fei
p. 47-51
PDF
10. Hongchun Sun, Liang Fang
p. 52-56
PDF
11. Shuangxi Jing, Qi Liu, Chenxu Luo, Penghui Shi
p. 57-63
PDF
12. Xu Li, Xueyi Li, Changyou Li, David He
p. 64-69
PDF
13. Xueyi Li, Xu Li, Yongzhi Qu, David He
p. 70-75
PDF
14. Guangbin Wang, Yi Wen, Xuejun Li, Yinghang He
p. 76-80
PDF
Vibration generation and control
15. Li Zhang, Yang Zhao, Juan Xu, Yang Lu
p. 81-86
PDF
16. Ruiping Wang, Ting Zhang, Yue Yang
p. 87-90
PDF
17. Fulin Wang, Uichi Nishizawa, Hideki Tanaka, Shigeki Toyama
p. 91-96
PDF
Seismic engineering and applications
18. Chong Ji, Fuyin Gao, Liangyu Cheng, Ying Liu
p. 97-102
PDF
Modal analysis and applications
19. Kjell Ahlin
p. 103-107
PDF
20. Jiayi Gu, Guihuo Luo
p. 108-112
PDF
Vibration in transportation engineering
21. Xuefeng Suo, Shengjie Jiao, Gangfeng Wang, Haojie Wang, Xiyong Ma
p. 113-119
PDF
Flow induced structural vibrations
22. Jianhua Zhang, Wuli Chu, Yi Lv
p. 120-127
PDF
Oscillations in biomedical engineering
23. Jianfeng Li, Xia Zhao, Chunjing Tao, Run Ji
p. 128-133
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
24. Bang Chen, Xiao’ou Xia, Xiaobo Wang
p. 134-139
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
25. Xu Zhiyun, Liu Chaojun, Peng Weicai
p. 140-145
PDF
26. Xinming Li, Wenbing Zhang, Guiqian Fang, Jungang Zhang
p. 146-150
PDF
27. Ming Yuan, Xiaohui Wang, Zhenjun Ding
p. 151-155
PDF
Measurements in engineering
28. Ke-jian Ouyang, Xiang-wei Yang, Long Zhan, Zhi-long Xie, Jun Huang, Li-hua Xiao
p. 156-160
PDF
29. Xinjie Shao, Shijian Zhu, Chao Ding, Bin Song
p. 161-166
PDF
30. Baoyuan Wang, Bing Li, Wenbin Du, Pengfei Zhang
p. 167-172
PDF
31. Baoyuan Wang, Gang Heng, Hongxiao Chao, Dongying Wang
p. 173-178
PDF
32. Baoyuan Wang, Gang Heng, Dongying Wang
p. 179-184
PDF
33. Hongxiao Chao, Qiang Lei, Wenbin Du, Guang Yu Ding, Bo Li, Jingwei Feng
p. 185-190
PDF
34. Jingcheng Wang, Yanhua Li, Yuquan Wen
p. 191-195
PDF
35. Zhihong Du, Xinhua Ni, Xiequan Liu, Hongna Cao, Jinfeng Yu, Qiang Xiao
p. 196-201
PDF
36. Hao Wen, Baolin Hou
p. 202-207
PDF
37. Xixi Yan, Lei Qiu, Shenfang Yuan
p. 208-212
PDF
38. Guang-qing Lu, Kun-peng Xu, Wen-bin Peng, Minvydas Ragulskis, Bo Wang
p. 213-218
PDF
Mathematical models in engineering
39. Fuyin Gao, Chong Ji, Jianyu Wu, Xinghua Li, Yang Yu
p. 219-224
PDF
40. Fuyin Gao, Chong Ji, Ying Liu, Liangyu Cheng, Yang Yu
p. 225-230
PDF
41. Jinfeng Yu, Xinhua Ni, Xiequan Liu, Zhihong Du, Da Xu
p. 231-236
PDF
42. Hao Wang, Zhengminqing Li, Bohan Zhang, Rupeng Zhu
p. 237-241
PDF
43. Pengfei Zheng, Baolin Hou
p. 242-247
PDF
44. Dan Bao, Baolin Hou
p. 248-253
PDF
45. Jie Wang, Shiping He
p. 254-259
PDF
46. Hui Fang, Weiguo Qiao
p. 260-266
PDF
47. Ruizhi Shi, Suxia Zhang, Xijun Liu, Fujiang Cui, Anqi Zhou
p. 267-272
PDF
48. Xudong Kong, Guihuo Luo
p. 273-277
PDF
49. Xi Kuang, Gui-huo Luo, Fei Wang
p. 278-282
PDF
50. Wenbin Yu, Beibei Sun, Chuang Li
p. 283-288
PDF
51. Ze-dong Yang, Guihuo Luo, Han Liu
p. 289-294
PDF
52. Ze-gao Shi, Gui-huo Luo, Fei Wang
p. 295-300
PDF
53. Wei Cui, Longfei Chen, Yudong Zhou, Shuqi Li
p. 301-304
PDF
54. Wanlu Hu, Haibo Chen, Qiang Zhong
p. 305-310
PDF